Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter om huvudområden i försöksverksamheten med kompletterande pedagogisk utbildning som leder till grundlärarexamen eller ämneslärarexamen

Regeringen har beslutat att ytterligare en huvudområdesgrupp ska ingå i försöksverksamheteten. Som en konsekvens av det beslutet behöver UHR föreskriva om vilka huvudområden i den nya huvudområdesgruppen som ska kunna ge behörighet till utbildningen.

Sista svarsdag är den 1 februari 2024.

Senast uppdaterad: 24 juni 2024