Lyssna

Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildning

UHR har skickat ett förslag på remiss om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Förslaget innebär nya kunskapskriterier för ett yrkesämne inom industritekniska programmet.

Sista svarsdag är den 10 september 2020.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020