Lyssna

Förslag till ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om yrkeskunskaper för särskild behörighet till yrkeslärarutbildning

UHR har skickat ett förslag på remiss om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:4) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen.

Förslaget innebär ändrade kunskapskriterier för ämnen inom handels- och administrationsprogrammet.

Sista svarsdag är den 6 november 2020.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021