Universitets- och högskolerådet, UHR, har skickat ut förslag till ändring i UHR:s föreskrifter (UHRFS 2019:5) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval. Ändringen i föreskriften gäller ytterligare viktning och ytterligare program som föreslås ingå i försöksverksamheten.

UHR fick under 2018 i uppdrag av regeringen att genomföra en försöksverksamhet med viktade högskoleprovsresultat vid urval. I antagningen till hösten 2019 viktas högskoleprovsresultatet 75/25 för sökande till vissa Civilingenjörsprogram. Från och med antagningen till VT2020 föreslås ytterligare 10 program ingå i försöksverksamheten samt möjligheten att vikta 60/40.

Förslaget är på remiss till den 25 april.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020