Den finska studentexamen har reformerats. UHR behöver därför justera föreskrifterna om grundläggande behörighet och urval så att bestämmelserna om meritvärdering av betyg från Finland är uppdaterade i enlighet med reformen. UHR har skickat ut förslag på uppdateringar.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft hösten 2022 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2022.

Sista svarsdag är 19 maj 2022.

Senast uppdaterad: 22 april 2022