Lyssna

Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval

Den finska studentexamen har reformerats. UHR behöver därför justera föreskrifterna om grundläggande behörighet och urval så att bestämmelserna om meritvärdering av betyg från Finland är uppdaterade i enlighet med reformen. UHR har skickat ut förslag på uppdateringar.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft hösten 2022 och tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2022.

Sista svarsdag är 19 maj 2022.

Senast uppdaterad: 22 april 2022