Lyssna

Förslag till ändringar i Universitets- och högskolerådets föreskrifter om högskoleprovet

Det finns behov av att ytterligare reglera högskoleprovets genomförande för att minska riskerna för spridning av provmaterialet. Därför har UHR skickat ut ett förslag till landets lärosäten om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet.

Sista svarsdag är 9 maj 2019.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020