Det finns behov av att ytterligare reglera högskoleprovets genomförande för att minska riskerna för spridning av provmaterialet. Därför har UHR skickat ut ett förslag till landets lärosäten om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2015:3) om högskoleprovet.

Sista svarsdag är 9 maj 2019.

Senast uppdaterad: 9 januari 2020