Lyssna

Förslag ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval - komplettering med kurser

Universitets- och högskolerådet (UHR) har skickat ett förslag på remiss om ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval (UHRFS 2013:1).

UHR föreslår att föreskrifterna om grundläggande behörighet och urval uppdateras när det gäller kurser som kan höja meritvärdet för den som har utländska betyg.

Förändringen innebär att föreskrifterna har kompletterats med nya kurser från Skolverkets reviderade ämnesplaner inom GY11 och VUX12. Förändringen görs för att sökande med utländska betyg även i fortsättningen ska kunna komplettera med kurser som kan höja deras jämförelsetal.

Sista svarsdag är den 3 september 2021.

Senast uppdaterad: 22 april 2022