UHR har skickat ett förslag på remiss om ändring i Universitets- ­och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2019:1) om särskild behörighet.

De föreslagna ändringarna innebär att reglering av särskild behörighet för äldre gymnasieformer förs in i föreskrifterna. Det gäller betyg enligt:

  • kursplaner i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som infördes hösten 2000, respektive 1 juli 2001
  • kursplaner i gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 1992, respektive 1 juli 1994
  • ämnen och etappindelade ämnen från äldre gymnasieformer

Sista svarsdag är 24 april 2020.

Senast uppdaterad: 18 mars 2020