Lyssna

Förslag till ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval

Grundläggande behörighet från folkhögskola och ny omräkningstabell för gymnasiebetyg från USA.

Grundläggande behörighet från folkhögskola

UHR och Folkbildningsrådet har sett över bestämmelserna som gäller grundläggande behörighet från folkhögskola. Folkbildningsrådet har ny villkorsanvisning.

Ny omräkningstabell för gymnasiebetyg från USA

I UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:1) om grundläggande behörighet och urval finns det bestämmelser om värdering av utländska betyg. Den senaste ändringen trädde i kraft den 1 augusti 2020 och tillämpades första gången till utbildning som påbörjades efter den 31 maj 2021.

Den 16 juni 2023 tar UHR:s styrelse om de nya föreskrifterna som börjar gälla den 1 augusti 2023. Bestämmelserna avser en reviderad omräkningstabell för USA som ska tillämpas första gången vid antagning till utbildning som börjar efter den 31 december 2023.

Sista svarsdag är den 1 april 2023.

Senast uppdaterad: 28 februari 2023