Lyssna

Förslag till ny föreskrift om särskild behörighet och förslag på ändring av UHR:s föreskrift om områdesbehörigheter

Universitets- och högskolerådet ska besluta om en ny föreskrift gällande särskild behörighet och om ändring i Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2013:2) om områdesbehörigheter. De nya reglerna innebär att den särskilda behörigheten inte längre ska anges i områdesbehörigheter.

Utgångspunkten för UHR:s förslag har varit de tidigare bestämmelserna om områdesbehörigheter. Högskoleförordning har krav på att de särskilda behörighetskrav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. UHR har även tagit hänsyn till hur lärosäten använder de områdesbehörigheter som finns. Några ytterligare krav i form av andra särskilda villkor medges inte av ändringen i högskoleförordningen.

Förslaget är på remiss till den 18 december 2018. Den nya föreskriften föreslås träda i kraft den 1 februari 2019.

Tillägg 2022-02-03:

Områdesbehörigheterna försvinner 2022 (för mer information gå till webbplatsen Antagning.se)

Senast uppdaterad: 22 april 2022