Lyssna

Förslag på ändring i UHR:s föreskrifter om grundläggande behörighet och urval för sökande med utländsk förutbildning

Med anledning av införandet av Gymnasieskola 2011 och borttagandet av betygsgruppen BIex vid urval till utbildning som påbörjas efter 1 juni 2017, behöver UHR anpassa meritvärderingen av utländska betyg.

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Detta innebär att föreskrifterna kommer att gälla från och med antagning till utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2017.

Denna skrivelse skickas endast per e-post.

Remisstiden har förlängts och eventuella synpunkter ska ha inkommit senast den 7 november  2016 och kan skickas som e-post till registrator(@)uhr.se eller som vanligt  brev till Universitets- och högskolerådet,  Box 450 93, 104 30 Stockholm.

Här följer UHR:s remiss

Senast uppdaterad: 9 januari 2020