En ny nordisk studie visar att antalet studenter som pluggar utomlands skulle kunna öka betydligt – om studenterna fick rätt typ av stöd och uppmuntran.

Universitets- och högskolerådet  har genomfört studien ”Living and Learning – Exchange Studies Abroad” tillsammans med myndigheter i Norge och Finland och den visar att studenternas syn på utlandsstudier är mycket positiv. Trots att förutsättningarna för att studera utomlands är goda för svenska studenter – med tillgång omslag nordisk rapporttill studiemedel och en mängd utbytesprogram för att finansiera studierna – väljer endast sex procent att faktiskt göra slag i saken.  Hela 70 procent av dem som stannar i Sverige hela studietiden ångrar sig.

Studenterna ser hinder som osäkerhet om tillgodoräknande, förlängning av studietid och kursernas kvalitet.

Den viktigaste faktorn som påverkar studenterna i positiv riktning tycks vara uppmuntan från andra studenter – hur kan hemvändandes studenters erfarenhet spridas bättre. En annan faktor verkar vara att först ha flyttat inom Sverige för att börja studera.

Living and Learning – Exchange Studies Abroad är en studie som genomförts i samarbete mellan Universitets- och högskolerådet, Centre for International Mobility (CIMO) i Finland och Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i Norge. Syftet har varit att få jämförbara data om studenters syn på utlandstudier för att öka förståelsen kring drivkrafterna bakom så kallad studentmobilitet.

Kontaktperson

Kate Sevón, utredare
Telefon: 08-470 03 00
Epost: fornamn.efternamn@uhr.se

Läs mer om rapporten

Ladda hem hela rapporten (pdf) »

Beställ rapporten i vår publikationsbutik