Intresset ökar för flera lärarutbildningar. Både yrkeslärarutbildningen, grundlärarutbildningen och den kompletterande pedagogiska utbildningen har fler förstahandssökande hösten 2019 jämfört med för ett år sedan. Det visar UHR:s analys av antagningsomgångarna till höstterminen 2019.

Det totala antalet sökande till universitet och högskolor vid sista anmälningsdag ökade marginellt höstterminen (ht) 2019 jämfört med föregående år. Vid sista anmälningsdag hade cirka 360 000 personer anmält sig till utbildningar. Fram till det andra urvalet hade cirka 409 000 personer anmält sig, en ökning med 2 procent. I andra urvalet var 246 665 sökande antagna, 3 procent fler än året innan.

Antalet sökande som antogs till sitt förstahandsalternativ ökade med 5 procent till 159 251 personer. Andelen personer som inte var behöriga till något av alternativen de sökt ökade från 12 procent till 13 procent. Antalet sökbara kurser ökade och antalet program minskade, men konkurrensen minskade i respektive fall.

Läs mer om UHR:s analyser av antagningsomgångarna till höstterminen 2019 och trenderna i antagningsstatistiken i UHR:s rapport "Antagning till högre utbildning höstterminen 2019", UHR:s rapportserie 2019:4.