När anmälan till högskoleutbildning höstterminen 2021 stängde den 15 april var det nytt rekord i antalet som sökt till en utbildning – tre procent fler sökande jämfört höstterminen 2020. Det hänger samman med att fler ville studera när osäkerheten på arbetsmarknaden ökade under det senaste dryga året på grund av pandemin.

Efter första urvalet var nära 309 000 sökande antagna, 0,7 procent fler än året innan. Även det var en toppnotering. Då antalet sökande ökat lite mer betyder det att konkurrensen ökat något höstterminen 2021. Antalet sökande som antogs till sitt förstahandsalternativ ökade med nära två procent, till 183 800 personer. Andelen personer som inte var behöriga till något av alternativen de sökt var lägre höstterminen 2021 än höstterminen 2020, tio procent att jämföra med elva procent.

Vissa utbildningar har konkurrens om platserna, vilket innebär att behöriga sökande reservplacerats. Till andra utbildningar antas alla sökande. Cirka 27 procent av de drygt 21 200 kurserna och programmen som erbjöds inför höstterminen 2021 hade konkurrens om platserna. Konkurrensen bland de sökande är dock hård till de konkurrensutsatta utbildningarna eftersom 74 procent av alla sökande konkurrerar om sitt förstahandsval.

Både antagningsomgången för internationella kurser och program (IK) och antagningsomgången för internationella masterprogram (MASTER) fick fler sökande och antagna jämfört med ht 2020. Antalet antagna till IK ökade med åtta procent och till MASTER med fyra procent. Antalet sökande som betalade sin anmälningsavgift höstterminen 2021 var åtta procent högre till IK och oförändrat till MASTER jämfört med höstterminen 2020.

Ladda ner analysen Antagning till högre utbildning höstterminen 2021 - analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken (pdf, 5,6 Mb)