Inför höstterminen 2021 har antalet sökande ökat med 3 procent jämfört med ht 2020. Vid sista anmälningsdag ht 2021 var det nära 419 100 sökande och drygt 407 000 sökande ht 2020.

Ladda ner "Antagning till högre utbildning höstterminen 2021" (pdf)Det är det högsta antalet sökande som noterats till en höstantagning. Sannolikt har det osäkra läget på arbetsmarknaden på grund av pandemin fått fler att söka till högskolan.

Det är en ökning av unga sökande. Sökande 19 år eller yngre är 7 procent fler ht 2021 än ht 2020. Antalet sökande 20–24 år har ökat med 2,2 procent, medan antalet sökande 25 år eller äldre ökat med 2,1 procent.

Fördelningen mellan kvinnor och män bland de sökande har förskjutits något mot kvinnor jämfört med förra året, från 61 till 62 procent. Det är därmed fortsatt en högre andel kvinnor som söker utbildning, särskilt när det gäller lärar- och förskollärarutbildningar.

Antalet sökande har ökat till fyra av sex grupper av utbildningar som leder till vissa yrkesexamina. Det är 7,1 procent fler sökande till sjuksköterskeutbildningar, 6,4 procent till socionomutbildningar, 5,7 procent till högskoleingenjörsutbildningar och 0,3 procent till civilingenjörsutbildningar. Däremot var det en liten minskning av antalet sökande totalt sett till lärarutbildningar, som minskat med 0,2 procent, och till läkarutbildningar som minskat med 3,6 procent jämfört med ht 2020.

Men de sökande minskar inte till alla kategorier av lärarutbildningar. Till fyra av nio kategorier av lärarutbildningar var det fler förstahandssökande ht 2021 jämfört med ht 2020. Den procentuella ökningen av antalet förstahandssökande är störst till kategorin övrigt (22,1 procent), följt av utbildningarna till förskollärare, grundlärare och yrkeslärare (plus 12,2, 3,6 respektive 3,1 procent).

Däremot var det färre förstahandssökande till utbildningar till speciallärare, specialpedagog, civilingenjör och lärare, kompletterande pedagogisk utbildning och ämneslärare (minus 33,3, 16,1, 9,6, 7,1 respektive 0,8 procent).

Ladda ner "Antagning till högre utbildning höstterminen 2021 – Statistik i samband med sista anmälningsdag" (pdf).