Lyssna

Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – statistik i samband med första urvalet

Det är fler sökande, behöriga sökande och antagna till högskolestudier hösten 2023 jämfört med förra året. Av de sökande minskar gruppen 19 år eller yngre medan antalet äldre sökande ökar. Det ökade intresset för högskolestudier beror troligtvis på att universitet och högskolor har anpassat utbudet av utbildningar efter vad de sökande efterfrågar.

Totalt sökte 415 639 personer en eller flera utbildningar vid första urvalet höstterminen 2023, att jämföra med 410 307 personer till hösten 2022. En ökning med 1,3 procent.

Jämfört med höstterminen 2022 ökade antalet behöriga sökande med 0,8 procent till 372 883, samtidigt som antalet antagna ökade med 3,6 procent till 305 076.

Minskat intresse för lärarutbildningar på grundnivå

Antalet sökande och antagna till olika lärarutbildningar minskar jämfört med hösten 2022. Yngre sökande väljer grundutbildningar som förskol-, grund- eller ämneslärare, medan äldre söker fort- eller vidareutbildningar som speciallärare, yrkeslärare eller kompletterande pedagogisk utbildning. Att intresset ökar för utbildningar som speciallärare eller specialpedagog tyder på att det finns behov av kompetensutveckling inom läraryrket.

Sex universitet erbjuder flest utbildningar

Universiteteten i Uppsala, Göteborg, Stockholm, Umeå, Lund och Linnéuniversitetet har det största utbudet av utbildningar hösten 2023. De har även flest sökande, behöriga sökande och antagna till höstterminen 2023.

Fler antagna till yrkesexamensutbildningar

Antalet sökande och behöriga sökande till utbildningar som leder till yrkesexamen minskar överlag, medan antalet antagna ökar jämfört med hösten 2022. Antalet erbjudna utbildningar för sjuksköterskor ökar, medan utbudet minskar för övriga granskade yrkesexamensutbildningar i rapporten.

Antagning till högre utbildning höstterminen 2023 – statistik i samband med första urvalet (pdf)

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023