Söktrycket till högskoleutbildningarna vårterminen 2020 ökar totalt med fem procent jämfört med förra våren. Alla kategorier av lärarutbildningar förutom förskollärarutbildningar har fler sökande i första hand jämfört med våren 2019.

De största relativa ökningarna av förstahandssökande till lärarutbildningar finns för yrkeslärarutbildningen – 23 procent – och för grundlärarutbildningen – 21 procent. Sökande i första hand till förskollärarutbildningen minskar med tio procent.

Vad gäller könsfördelningen för sökande i första hand till förskollärarutbildning är det 29 procent färre män och åtta procent färre kvinnor jämfört med våren 2019.

Det totala antalet sökande till lärarutbildningar ökar för alla kategorier med undantag för utbildningarna till förskollärare och specialpedagog.