Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova föreslår regeringen åtgärder för att främja arbetet med ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation.

Det föreslagna systemet för ansvarsfull internationalisering är tänkt som ett stöd för lärosäten, men även forskningsfinansiärer och andra aktörer ska kunna följa dem.

Systemet bygger på en ansvarsfördelning på tre nivåer.

  • Policy – Regering eller riksdag beslutar om övergripande strategisk inriktning för ansvarsfull internationalisering.
  • Vägledande nationella riktlinjer om bedömningar och ställningstaganden som behöver beaktas vid ansvarsfull internationalisering.
  • Anpassade riktlinjer för egen verksamhet. Enskilda lärosäten, finansiärer och andra tar fram egna riktlinjer utifrån de vägledande nationella riktlinjerna.

Kräver avväganden och erfarenhetsbyggande

Arbetet med ansvarsfull internationalisering är komplext och avhängigt av ett långsiktigt förhållningssätt, där erfarenhet och kompetens behöver byggas över tid. För att hantera svåra avväganden behöver det etableras en kultur av ansvarsfull internationalisering på flera nivåer inom lärosätena, liksom inom andra myndigheter, där olika funktioner involveras för att bidra med sina olika kompetenser.

Universitets- och högskolerådet, Vetenskapsrådet och Vinnova slutredovisar uppdraget den 15 december 2024.

Ladda ner delrapporten ”Ansvarsfull internationalisering – Delrapportering av ett regeringsuppdrag”