Rapporten redovisar det uppdrag angående Europass som regeringen gav Universitets- och högskolerådet (UHR) i regleringsbrevet för budgetåret 2022: Hur kan arbetet med Europass utvecklas och leda till större värde för användare i Sverige?

UHR har tagit fram rapporten i samarbete med Arbetsförmedlingen (AF), Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). UHR, AF och Skolverket har arbetat med dessa frågor i samverkansgruppen Europasskonsortiet sedan 2005, MYH kom med 2010.

Hittills har Europass fokuserat på att främja rörligheten på den europeiska arbetsmarknaden. Med det nya Europass – som ska bli en del i en digital infrastruktur – kommer individer i Europa dels kunna planera sina studier och sina yrkeskarriärer, dels samla sina formella, informella och icke-formella meriter på ett säkert sätt.

UHR, Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan och Skolverket kommer att fortsätta verka för att användare i Sverige ska få god nytta av nya Europass. 

Genomförda och planerade insatser för att tillvarata möjligheterna med ett nytt Europass. Regeringsuppdrag, diarienummer: 1.1.1-01936-2021 (pdf)

Senast uppdaterad: 18 maj 2022