(Rapportserie 2021:2) Intäkterna för högskoleprovet uppgick till drygt 47 miljoner kronor medan kostnaderna landade på nära 72 miljoner kronor. Det framgår av rapporten "Högskoleprovets intäkter och kostnader 2020, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten".

Ladda ner "Högskoleprovets intäkter och kostnader 2020, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten" (pdf)Rapporten svarar på ett regeringsuppdrag om att följa upp och redovisa intäkter och kostnader för högskoleprovet 2020.

Redovisning av intäkter och kostnader

I redovisningen presenteras intäkterna och kostnaderna för UHR och för varje universitet och högskola, sammanlagt 21 provanordnare. Det framgår även vilka kostnader som påverkas av antalet anmälda eller antalet skrivande. Förutom en finansiell del innehåller rapporten även en analysdel.

Rapporten redogör för förändringar i provets genomförande på grund av coronapandemin och de resurser som krävdes under 2020.

Ladda ner "Högskoleprovets intäkter och kostnader 2020, samt en analys av de skrivandes användande av provresultaten" (pdf)