Hur kan lärande för hållbar utveckling bli ett verktyg för att förverkliga de globala målen, nationella läroplansmål och mål på lokal nivå? Inspiration från skolor som arbetar med lärande för hållbar utveckling.

Ladda ner "Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola" (pdf)

Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för skola och förskola handlar om vad som kännetecknar hållbar utveckling och hur skolans styrdokument förhåller sig till lärandet inom området. 

Ladda ner "Lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola" (pdf).

Du kan även beställa publikationen kostnadsfritt i tryckt format via nedanstående länk. Gå in under rubriken Beställ publikationer och därefter Internationellt samarbete.

Gå in under rubriken Beställ publikationer och därefter Internationellt samarbete.

Till UHR:s trycksaksbutik.