(Rapport 2021:1) Nästan 258 000 personer hade sökt till vårens utbildningar på universitet och högskolor vid sista anmälningsdag. Det var en ökning med tolv procent och den högsta siffran hittills för en vårtermin. Drygt 206 000 personer antogs, vilket även det är en ökning – med tio procent jämfört med året innan. Det visar UHR:s fördjupade analys av vårterminens antagningsstatistik.

Ladda ner "Ladda ned "Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 — Analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken" (pdf).

Både vad gäller antalet sökande som antalet antagna innebär det rekordsiffror för de år UHR har följt antagningsstatistiken. Coronapandemin och det försämrade läget på arbetsmarknaden anges som främsta förklaringarna.

Ökad konkurrens om platserna

Antalet sökande har ökat mer än antalet antagna, vilket innebär att konkurrensen om platserna har blivit större, trots fler utbildningsplatser. Det är dock endast cirka 17 procent av alla program och kurser som har konkurrens. Till drygt 80 procent av utbildningarna antas alla behöriga sökande. Men 59 procent av de sökande har en utbildning med fler sökande än platser som sitt förstahandsval, så det är ändå hård konkurrens för att komma in på de mest populära utbildningarna.

Högskoleprovsförändringar påverkade ringa

Till följd av coronapandemin och den ökade smittspridningen genomfördes inget högskoleprov våren 2020. Under hösten anordnades ett begränsat prov, där endast de som saknade giltigt provresultat fick deltaga. Samtidigt förlängdes giltighetstiden för provresultat från fem till åtta år. De förändrade omständigheterna för högskoleprovet verkar ha haft liten betydelse för olika åldersgruppers möjligheter att antas till högskolan.

Ladda ned "Antagning till högre utbildning vårterminen 2021 — Analys av antagningsomgångar och trender i antagningsstatistiken" (pdf).