Utlysning friköper tid för utveckling på lärosäten

UHR har gjort en uppföljning inom ramen för det avslutade regeringsuppdraget Kvalitet i distansutbildning. Detta för att ge underlag till reflektioner kring utlysningar som verktyg för att utveckla distansutbildningen och de organisationer som bedriver den.

Totalt åtta lärosäten fick finansiering för varsitt utvecklingsprojekt, totalt fyra projekt ingår i uppföljningen.

Den viktigaste effekten med att ha beviljats och deltagit i ett utvecklingsprojekt är att det frigör tid för utvecklingsfrågor. Den tiden finns ofta inte annars. Uppföljningen visar också att det är möjligt att få saker att hända med kort framförhållning, på kort tid och med begränsade ekonomiska resurser. Men det begränsar nytänkandet.

Förankring leder till framgång och långsiktighet

Nyckeln till framgång är kommunikation och förankring hos beslutsfattare och andra delar av lärosätet. Särskilt viktigt är det om tidsramen är begränsad. God förankring anses vara avgörande för utvecklingsprojektens långsiktiga utsikter.

Projektens resurssättning är utmanande

En annan framgångsfaktor är att engagera den undervisande personalen i utvecklingsprojekten tidigt. De strama tidsramarna i samband med utlysningen stämde inte så väl överens med lärosätenas kursplanering, vilket gjorde det svåra att avsätta rätt resurser.

Det är viktigt att arbeta proaktivt och stärka kopplingar mellan beståndsdelarna inom enskilda regeringsuppdrag men också att skapa förutsättningar för synergier mellan olika regeringsuppdrag och initiativ inom högskolesfären.

Se UHR-skriften Projektfinansiering och distansutbildning – lärdomar och reflektioner från UHR:s utlysning och arbete med utvecklingsprojekt inom regeringsuppdraget Kvalitet i distansutbildning

Läs mer om projektet Kvalitet i distansutbildning

Senast uppdaterad: 9 juli 2024