Lyssna

Yttrande över förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner

UHR har inga synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar i kursplaner, kunskapskrav och ämnesplaner. Det framgår av UHR:s yttrande över förslaget.

Senast uppdaterad: 5 maj 2021