Lyssna

UHR positivt till förslag om bättre studiestöd till äldre

UHR är positivt till förslaget om åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning bland äldre. Det framgår av UHR:s yttrande över departementspromemorian Bättre studiestöd till äldre (U2019/04318/UH).

I sitt svar till Utbildningsdepartementet skriver UHR att förslaget är i linje med myndighetens uppdrag att främja breddad rekrytering till högskolan samt lika rättigheter och möjligheter inom högskolan.

UHR bedömer att förslaget kan innebära något fler mejl- och telefonkontakter och en viss ökad manuell hantering av meriter i den samordnade antagningen till högskoleutbildning.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022