Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen

UHR har yttrat sig om Infrastrukturdepartementets remiss av delbetänkandet "Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen" (SOU 2021:9).

UHR ställer sig positiv till utredningens förslag och har endast några få kommentarer till betänkandet.

Ladda ner UHR:s yttrande över remissen "Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltningen" (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022