En gemensam utbildning inom statsförvaltningen

UHR har yttrat sig över Finansdepartementets remiss ”En gemensam utbildning inom statsförvaltningen” (SOU 2020:40). UHR ställer sig positiv till en gemensam introduktionsutbildning för statsanställda och att en lag införs för att säkerställa stabilitet, hållbarhet och långsiktighet.

UHR lyfter i sitt svar fram vikten av att varje myndighet själv ansvarar för genomförandet och att utbildningen anpassas lokalt för att få bäst genomslag.

UHR ställer sig även positiv den kontinuerliga fortbildningen som föreslås, något som gör att de kunskaper som grundutbildningen ger kan upprätthållas och vidareutvecklas.

Ladda ner UHR:s yttrande över "En gemensam utbildning inom statsförvaltningen, SOU 2020:40 (pdf)

Senast uppdaterad: 5 januari 2022