Förslag till ändring i förordning om körkortslån

UHR har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets promemoria om förslag till ändring i Förordningen (2018:1118) om körkortslån avseende utvidgning av målgruppen för körkortslånet.

UHR stödjer de delar i förslaget som rör myndigheten.

UHR önskar ett förtydligande i förordningen om att det endast är svenska gymnasieskolor utomlands som UHR kommer att kunna lämna uppgifter från.

Ladda ner UHR:s yttrande över ändring i förordning om körkortslån avseende utvidgning av målgruppen för körkortslånet (pdf).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022