Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten

UHR har yttrat sig över Arbetsmarknadsdepartementets promemoria Kompletterande åtgärder till EU:s förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten (ELA).

Senast uppdaterad: 5 januari 2022