Yttrande över Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet

UHR har yttrat sig över Infrastrukturdepartementets remiss av Transportstyrelsens redovisning av regeringsuppdrag om åtgärder mot fusk vid förarprov och illegal utbildningsverksamhet.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022