EU söker handläggare inom ekonomi

Har du erfarenhet inom områdena mikroekonomi/makroekonomi, finansiell ekonomi eller industriell ekonomi? Vill du starta en internationell karriär inom ett mångkulturellt och mångsidigt team? EU söker specialister på området ekonomi. Ansökan är öppen 28 maj - 9 juli 2024.

Kvinna vid datorskärm

EU söker högt kvalificerad personal inom mikroekonomi/makroekonomi, finansiell ekonomi och industriell ekonomi. Du som anställs (i lönegrad AD 6) kommer främst att arbeta för EU-kommissionen.

Arbetsuppgifterna varierar beroende på område. Du kan bara söka till ett av följande områden:

  • Område 1 – Mikroekonomi/makroekonomi
  • Område 2 – Finansiell ekonomi
  • Område 3 – Industriell ekonomi

I meddelandet om uttagningsprov finns mer information om arbetsuppgifterna på respektive område.

Behörighetskrav

För att kunna söka måste du vara EU-medborgare, ha fördjupade kunskaper i ett officiellt EU-språk och tillfredsställande kunskaper i ett annat officiellt EU-språk. Ett av språken måste vara engelska. Dessutom krävs följande:

För område 1:

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst fyra års relevant yrkeserfarenhet, inom ett av områdena ekonomi (inbegripet ekonometri, tillämpad ekonomi och affärssystem), finans, matematik, statistik, fysik eller ingenjörsvetenskap.

För område 2:

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst fyra års relevant yrkeserfarenhet, inom ett av områdena ekonomi (inbegripet ekonometri, tillämpad ekonomi och affärssystem), matematik, statistik, företagsekonomi, finans, redovisning, financial engineering och/eller aktuarievetenskap, eller
  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst fem års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst sex års relevant yrkeserfarenhet, inom ett annat område än de som nämns ovan.

För område 3:

  • en universitets- eller högskoleutbildning på minst fyra år, och därefter minst tre års relevant yrkeserfarenhet, eller en universitets- eller högskoleutbildning på minst tre år, och därefter minst fyra års relevant yrkeserfarenhet, inom ett av områdena ekonomi (inbegripet ekonometri, tillämpad ekonomi och affärssystem) eller statistik.

Mer information: Administrators in the field of economics, Epso:s webbplats

Ansökningsperiod

Du kan ansöka från och med den 28 maj 2024 fram till den 9 juli 2024 klockan 12.00 (centraleuropeisk tid). 

Få inspiration och svar på dina frågor

Helena Hernnäs, policyhandläggare vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans (GD ECFIN), berättar om ECFINS:s arbete och arbete som ekonom vid Europeiska kommissionen:

Karriärmöjligheter vid generaldirektoratet för ekonomi och finans för ekonomer, Youtube

Urvalsprocessen

Får att få mer information om urvalsprocessen läs igenom Meddelande och upplysningar om allmänt uttagningsprov: Administrators in the field of economics, Epso:s webbplatsEPS-23-002-infographie-economist-SV.png

Tränings- och coachningsstöd

Universitets- och högskolerådet erbjuder tränings- och coachningsstöd inför varje del av urvalsprocessen. Information om kommande träningstillfällen: Aktiviteter och webbinarier för dig som vill göra en EU-karriär

Vi rekommenderar att du använder följande resurser när du förbereder dig inför samtliga prov:

EU:s ekonomsiska styrning och ECFIN

  1. EU:s ram för ekonomisk och finansiell styrning, EU-kommissionens webbplats
  2. Europeiska kommissionens generaldirektorat för ekonomi och finans, ECFIN, EU-kommissionens webbplats

EU som arbetsgivare

Som arbetsgivare erbjuder EU:s institutioner och organ en kunskapsdriven miljö där du har en mängd möjligheter att utvecklas, både professionellt och som person. Här arbetar internationella team bestående av personer med olika kulturell bakgrund för att bidra till ett bättre liv för EU:s cirka 450 miljoner invånare och andra människor runtom i världen. Kulturell mångfald och lika möjligheter är några av EU:s grundläggande principer: policy för lika möjligheter, mångfald och inkludering, Epso:s webbplats.

EU:s institutioner och organ, EU-kommissionens webbplats

Frågor?

Universitets- och högskolerådet svarar på dina frågor. Skicka dina frågor via concours@uhr.se.

Senast uppdaterad: 28 maj 2024