Lärarnas och skolledarnas löner och ersättningar i Europa 2016-2017

Lärarlönerna har ökat i Europa under det senaste året. Det visar Eurydikerapporten ”Teacher´s and School Head’s Salaries and Allowances in Europe 2016/17”. I Sverige har lönerna ökat med drygt tre procent. Svenska ingångslöner är högre än medel i EU-länderna, men efter 10–15 år i yrket, halkar de svenska lärarnas löner efter de europeiska kollegornas.

I Italien och i Lichtenstein ligger lönerna på samma nivå som förra året, på grund av frysning av löner för alla tjänstemän inom offentlig sektor. I Litauen, Luxemburg, Nederländerna och Finland, är lönerna praktiskt taget samma som förra året. I Bosnien och Hercegovina, minskade lärarnas löner, jämfört med förra året.

Utbetalningen av lärarlöner har ökat med minst 3 procent i 18 länder. Löner hos grundlärare är dock lägre i nio europeiska länder än vad de var 2009–2010, det vill säga ett år efter finanskrisen. Skillnaderna mellan länderna gäller inte bara för ingångslöner utan också antalet års tjänstgöring som krävs för att uppnå maximal lön, vilket kan vara allt från 6 till 42 år beroende på land.

Rapporten omfattar 41 utbildningssystem och ger en jämförande översikt över lägsta och högsta löner och ersättningar till lärare och skolledare i förskola, grundskola och gymnasieskolor. Analysen kombineras med nationella blad som visar de data som samlats in av Eurydice och OECD/NESLI.

Rapporten Teachers and School Heads Salaries and Allowances in Europe (pdf)

Eurydike förklarar utbildningssystemen

Eurydikenätverkets roll är att förklara hur Europas olika utbildningssystem är organiserade och hur de fungerar. Genom sitt arbete främjar Eurydike förståelse, samarbete, förtroende och rörlighet på internationell nivå. Nätverket består av nationella enheter i europeiska länder och samordnas av EU-kommissionen. UHR är nationellt kontor för Eurydikenätverket i Sverige.

Senast uppdaterad: 13 januari 2023