Vill din organisation arbeta med internationella samarbeten genom Erasmus+? I det här mötet informerar vi om hur ni kan söka projektmedel för småskaliga partnerskap.

Syftet med mötet är att informera om vilka möjligheter som finns inom Erasmus+ småskaliga partnerskap.

Aktiviteter som ni kan söka bidrag för är bland annat:

  • planering/administration,
  • nätverksevenemang och lärandeaktiviteter,
  • möten för att utbyta erfarenheter och ta fram lärandematerial,
  • anordna konferenser, 
  • informera om och marknadsföra projektresultaten.


Ingen anmälan krävs, du ansluter till mötet via Zoom.
Länk till mötet

 

 

Läs mer om programmet Erasmus+ småskaliga partnerskap