Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region till år 2030. Det är Nordiska ministerrådets vision för det nordiska samarbetet sedan 2019.

Hur kan Nordplus inom ramen för den nordiska visionen stödja intitiativ till grön tillväxt och hållbar utveckling? Vi bjuder in till dialog med relevanta experter och representanter från utbildningsorganisationer.

Mer information

Läs mer om seminariet på Nordplus webbplats. Där hittar du också senaste versionen av programmet.

Nordplus for a greener future (nordplusonline.org)

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 20 maj. Anmälan till seminariet "Nordplus for a greener future" 28 maj