Är din organisation nyfiken på att inleda ett samarbetsprojekt inom Erasmus+? Ta då chansen att söka till detta kontaktseminarium i Vilnius i juni! Sista anmälningsdag är 1 maj 2024

Syftet med seminariet är att både att introducera deltagarna för programdelen småskaliga partnerskap inom Erasmus+ samt ge dem tillfälle att nätverka och diskutera projektidéer med potentiella samarbetspartners.

På seminariet kommer ca 50 personer från över 15 länder att delta. Sverige har två platser på seminariet, reserverade för organisationer verksamma inom yrkesutbildning.

Ansök om en plats

Läs mer om seminariet och anmäl dig senast den 1 maj på SALTO:
Events | SALTO (salto-et.net)

Så fungerar det 

Att delta i ett kontaktseminarium är ett bra verktyg för att byta erfarenheter över gränser i Europa. Seminarierna arrangeras utifrån varierande teman och vänder sig till utbildningsorganisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning, högre utbildning och vuxnas lärande.