Evenemang, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning, Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande, Vuxnas lärande, Yrkesutbildning
Vill du höra mera om de möjligheter som finns inom Erasmus+ ackreditering? Välkommen med på vårt informationsmöte! Vi presenterar Erasmus+ mobilitet och de möjligheter och den flexibilitet som finns inom ackreditering.

Vad är ackreditering?

Erasmusackreditering ger dig möjlighet till långsiktig verksamhetsutveckling. Ackreditering bygger på en strategisk plan för kompetensutveckling av personal och utbyten för studerande. Med den som grund ansöker du sedan om årlig finansiering för planerade aktiviteter.

Aktiviteter som går att söka medel för är bland annat studier och praktik för elever och studerande samt jobbskuggning och undervisningsuppdrag för personal.

Mer information om ackreditering hittar du på våra hemsidor, länkar nedan till respektive sektor:

Vuxnas lärande: Ackreditering för långsiktig utveckling | Erasmus+ mobilitet vuxnas lärande

Yrkesutbildningar: Ackreditering för långsiktig utveckling | Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Om anmälan

Anmäl dig senast den 14 juni kl 12.00:
via denna länk till Webropol

Välkommen!