Min hemstad i tabeller och diagram

Det här är ett projekt för dig med elever mellan åldrarna 11 och 13. Eleverna lär sig mer om sin egen och andra elevers hemstäder. De övar också på engelska och att samla in och förstå statistik.

Illustration Min hemstad i tabeller och diagram.

Under projektet jobbar eleverna i par eller små grupper där de tillsammans samlar data och fakta om sin stad. Med hjälp av data besvarar eleverna frågor som till exempel:

 • Hur många bor i staden?
 • Hur gamla är de som bor i staden?
 • Hur stor är staden till ytan?
 • Hur är staden i förhållande till andra städer?

Eleverna presenterar sedan sin hemstad på engelska för andra elever, jämför statistiken och hittar likheter och skillnader mellan olika städer.

Eleverna övar på engelska, matte och samhällskunskap 

Projektet knyter an till läroplanen i engelska, samhällskunskap och matematik. Kopplat till undervisning i ämnet engelska får eleverna förutsättningar att utveckla sin

 • förståelse av engelska i tal och skrift
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal ochh skrift
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

I matematik får eleverna förutsättningar att utveckla

 • förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

I samhällskunskap får eleverna förutsättningar att utveckla

 • kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och me­diala förhållanden och strukturer i samhället
 • förståelse för sina egna och andras lev­nads­villkor och hur de kan påverkas av olika faktorer
 • intresse för att engagera sig och delta i ett öppet menings­utbyte om samhällsfrågor.

Så här kommer du igång med projektet

I det här projektet kan du samarbeta med både nationella och internationella partners. När du hittat en partner börjar ni planera projektet tillsammans. Kom överens om ett begränsat tidschema och hur mycket data som ska presenteras. Planera också in en digital träff med eleverna så att de kan se och höra varandra.

Därefter kan du börja jobba med eleverna:

 • Låt eleverna komma fram till ett antal frågor om sin stad som de vill ha svar på.
 • Dela in eleverna i grupper eller par.
 • Informera eleverna om hur och var de kan hitta svar på frågorna och sätt igång med jobbet.
 • Låt också eleverna komma med hypoteser om hur de tror att resultaten kommer se ut i de olika klasserna.

När eleverna presenterat sina städer för varandra är det dags att börja analysera och jämföra varandras siffror. Hur ser de ut i förhållande till varandra? Vilka likheter och skillnader finns det och vad betyder dem? Stämmer elevernas hypoteser?

Om ni vill fördjupa er mer kan ni också diskutera ifall staden är rättvist utformad och anpassad till de som bor där. Finns det till exempel tillräckligt med fotbollsplaner för alla som spelar fotboll i staden?

Registrera dig på ESEP och kom igång med projektet!

Senast uppdaterad: 6 maj 2024