Projekt om Europa för att ingjuta hopp om framtiden

I projektet ”Dear Europe!” blev elever i Rutsborgsskolan medvetna om de europeiska värdena och varför vi firar Europadagen. ”Det var en orolig tid i världen när vi startade projektet. Vi ville ge dem positiva och hoppfulla känslor trots omständigheterna, säger läraren Gabriela Petre Broman.

Brev till Europa om hopp inför framtiden

Idén till namnet kom lärare från Sverige, Spanien, Turkiet, Rumänien, Island och Finland på. Tanken var att alla tillsammans skulle skriva ett brev till Europa för att uttrycka önskemål och förhoppningar inför framtiden.

– Vi ville att det skulle kännas som en motpol till allt elände som hände vid den här tiden. Corona hade nyligen passerat men Ukraina var i krig och i skolans korridorer spred sig en oro bland eleverna, även för det som skedde på hemmaplan. Höga elräkningar och dyra matpriser. Oron för hur det skulle gå för elevernas familjer blev plötsligt konkreta, berättar Gabriela Petre Broman.

Kort projekt men med många aktiviteter

De hann genomföra många olika aktiveter trots att projektet inte pågick så länge. "Tell me where you live without telling med where you live" var namnet på filmer som alla skolor gjorde om sina länder utan att avslöja vilket land det handlade om. Det var inte så lätt att gissa rätt trots hintar om både IKEA och köttbullar från de svenska eleverna.

"Dance togheter" var en annan aktivitet. De som ville klädde upp sig och spelade in en dansfilm som skickades digitalt mellan länderna. Det uppskattades av eleverna även om de tyckte det var lite genant i början. Rumäniens elever tog ut svängarna rejält och klädde sig i sina nationaldräkter och utförde traditionella danser, vilket blev mycket mycket uppskattat.

Inför firandet av Europadagen hade alla läst på om EU och hur styret fungerar i EU-kommissionen. Det följdes upp via presentationer från varje land. Under Håll Sverige rent  och den officiella skräpsamlardagen tävlade alla med stort engagemang.

– Spanien var otroligt bra på att samla skräp och vann vår interna tävling. Vi i Sverige var inte ens i närheten. Då kom vi in på hur vi redan implementerat hållbarhets- och miljötänk hos oss sedan länge. De andra skolorna såg också skillnader på hur vi alla betedde oss i skolan och det blev diskussioner även om det. I Sverige och Finland har eleverna en mer avslappnad relation till lärarna till exempel. Vi fick en god insikt i varandras kulturer som var lärorikt. Projektet blev roligt och mycket positivt, vilket ju var målet och det behövde våra elever, säger Gabriela Petre Broman.

Senast uppdaterad: 6 maj 2024