Grön hållbarhet

Miljömässigt hållbara projekt är en av Erasmus+ fyra prioriteringar för programperioden från 2021. Vad kan du göra för att ditt projekt eller utbyte ska bli så grönt som möjligt? Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda som stöd.

Att bekämpa klimatförändringarna och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling är målet för Parisavtalet och Agenda 2030, vilka ligger till grund för EU-kommissionens hållbarhetsarbete. För Erasmus+ programperiod 2021-2027 är en av nyheterna att alla projekt ska vara miljömässigt hållbara. Det betyder att du som är projektägare genomgående ska tänka grönt när din organisation planerar och genomför projektet. Och att det finns ekonomiska incitament för gröna och hållbara resor.

Transportmedel

En viktig del av ett internationellt samarbetsprojekt är resan. Samtidigt är resan i regel det som påverkar miljön mest. En förändring i villkoren för Erasmus+ som underlättar ett grönt resande är att det nu går att söka bidrag för tre resdagar både i början och slutet av ett utbyte. För miljövänliga resor är också ersättningsnivån högre. Vi har samlat länkar som kan vara till hjälp för och inspirera till ett grönt transportmedelsval.

Ecopassenger

Ecopassenger är ett vetenskapligt baserat verktyg för att jämföra energiförbrukning, koldioxidutsläpp och annan miljöpåverkan mellan resor med flyg, tåg och bil. Du får även förslag på avgångar.

Ecopassenger.org

Klimatsmarta tjänsteresor

Projektet Fossilfritt 2030 är ett samarbete mellan Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län. De har tagit fram en vägledning med checklistor och exempel som kan vara applicerbara även på internationella samarbetsprojekt.

Vägledning för klimatsmarta tjänsteresor, projektet Fossilfritt 2030:s webbplats

Tjänsteresa med tåg

Easmus+ grönt resande.png

Fackförbundet Unionens medlemstidning Kollega har intervjuat fyra inspirerande föregångare. 

Tjänsteresa med tåg – klimatsmart men realistiskt? (Kollega.se)

Boka tåg utomlands

Att boka en utlandsresa med tåg kan vara lite krångligt första gången. Klimatsmart semester är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers och Göteborgs stad. De har bland annat samlat länkar som hjälper dig att göra din bokning. Ett annat tips är att googla "boka tåg utomlands".

Boka tåg utomlands, Klimatsmartsemester.se

Facebookgruppen Tågsemester

Tågsemester är en grupp för alla som gillar att resa hållbart med tåg.
Här kan du få inspiration och tips på tågrutter, hur man bäst bokar sin resa etcetera.
 

Facebookgruppen Tågsemester

Övriga tips

 • Om du använder en resebyrå - välj en som har ett minskat klimatavtryck som mål.
 • Använd kollektivtrafiken lokalt utomlands och informera också utländska gäster om hur de tar sig kollektivt till möten och konferenser.
 • Om du och dina kollegor ändå väljer flyget är direktflyg att föredra. Ju fler byten desto större koldioxidustläpp.

Arrangera hållbara möten och konferenser

När det gäller värdskap kan du som är projektägare göra flera gröna val som också bidrar till ett hållbart projekt. Om mötet går att hålla på distans är det alltid det mest miljövänliga alternativet. För fysiska möten har vi listat tolv tips och lagt in några användbara länkar.

Tolv tips

För dig som är värd för ett fysiskt möte med samarbetspartners, intressenter eller andra som står utanför projektet, till exempel i spridningssyfte.

 • Välj en miljöcertifierad anläggning som lokal för mötet om det äger rum i externa lokaler.
 • Välj en anläggning med bra kollektivtrafikförbindelser.
 • Om ni behöver ordna med boende - välj ett nära anläggningen, gärna miljöcertifierat.
 • Om ni ordnar studiebesök - se till att det går att nå till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.
 • Minska matsvinnet vid gemensamma måltider.
 • Välj att servera vegetarisk eller vegansk mat.
 • Välj kranvatten i karaffer framför vatten på flaska.
 • Om ni äter på restaurang - välj en som serverar ekologisk mat och källsorterar.
 • Om ni använder catering - undvik engångsartiklar.
 • Skriv inte ut dokument på papper, kör allt digitalt. Använd gärna en qr-kod för deltagarna, kopplad till material online.
 • Undvik att använda plast.
 • Undvik att ta fram profilprodukter och gåvor.

Sprid gärna tipsen vidare till partnerorganisationerna.

Handbok för minskat matsvinn

Livsmedelsverket har gett ut en handbok för att minska matsvinnet inom vård, skola och omsorg. Den omfattar information, tips och checklistor som du kan använda som värd.

Handbok för minskat matsvinn (pdf)

EU:s plattform för minskat matsvinn

EU har, i linje med Agenda 2030, som mål att minska matsvinnet i både produktions- och konsumtionsledet. På deras webbplattform finns bland annat rekommendationer för hur olika aktörer kan agera för att nå målen.

EU Platform on Food Losses and Food Waste

Hur påverkar din middag klimatet?

Shrink that footprint är en webbplats med olika tips på hur du minimerar dina koldioxidutsläpp, bland annat genom kosten. Bakom webbplatsen står en grupp oberoende forskare.

The carbon footprint of different diets, Shrinkthatfootprint.com

Sju steg mot grönare events

EU-kommissionen har tagit fram en guide för grönare events, möten och konferenser. Sju steg och en checklista!

Greener events, conferences, meetings (pdf)

Hållbart deltagande

Även du som deltar i ett internationellt samarbetsprojekt eller ett utbyte kan göra skillnad som individ. Vi har samlat information, tips och länkar som du kan använda.

Hållbart boende

Det finns flera sajter för dig som söker hotell eller konferensanläggningar som är miljöcertifierade och klimatvänliga. Sök på internet eller prova Ecobnb eller Green Pearls.

Ecobnb.com

Green Pearls.com

Schyst resande är ett nätverk som arbetar för ett resande där både människor och miljö mår bra, oavsett om det gäller semester eller tjänsteresa. Nätverket är ett samarbete mellan organisationerna Unionen, Childhood, Fair Action, Hotell- och restaurangfacket, IOGT-NTO-rörelsen, Real Stars och Union to Union. På sin webbplats har Schyst resande en guide för hur du bokar hållbara hotell. 

Så bokar du ett hållbarhetsmärkt hotell, Schysstresande.se

Guide till hållbart resande

Reform Travel är en inspirationssajt om hållbart resande och hållbar turism. De tillhandahåller en övergripande guide för hållbart resande som tar upp såväl transportmedel och boende som konsumtion.

Guide till hållbart resande, Reformtravel.se

Reform Travels sex tips för att minska mängden avfall och plastanvändning på resan 

Erasmus+ grönt deltagande.png

 1. Res med en återanvändbar mugg och vattenflaska.
 2. Använd återanvändningsbara bestick, servetter och bivaxfolie.
 3. Packa dina egna badrumsprodukter och undvik att använda engångsartiklarna på hotellet.
 4. Packa alltid en extra påse om du ska handla på plats.
 5. Ta med ditt eget mellanmål eller din egen mat.
 6. Ta med din egen underhållning, egna hörlurar och böcker.

EU-direktivet om engångsplast

År 2019 beslutade EU om ett nytt direktiv som ska minska plast i haven. Direktivet kallas för engångsplastdirektivet och träder ikraft sommaren 2021. Det kommer att innebära många förändringar, både för producenter och privatpersoner. Läs mer om Engångsplastdirektivet på Håll Sverige Rent:s webbplats!

Övriga tips​​​​​​​

 • Drick kranvatten om det går. Om inte, köp stora förpackningar med vatten och fyll på i en återanvändbar flaska.
 • Ta med egen matlåda (om du vill mat för avhämtning eller ta med dig egen mat)
 • Prova appar som motverkar matsvinn, till exempel appen Karma och appen Too good to go
 • Om du får mat över, bjud en granne! 
 • Reflektera över din konsumtion, vad behöver du köpa och vad kan du avstå?
 • Gå på marknad! Undvik att handla mat i plastförpackningar.
 • Ha alltid med en egen kasse när du handlar.
 • Ta dig runt på cykel.
 • Ta korta duschar.
 • Tvätta själv. Tvättservice levererar ofta inplastat.
 • Sortera dina sopor. Fråga någon hur man gör.
 • Ta med ditt eget skräp hem.
 • Ta för vana att plocka skräp varje gång du går ut.
 • Ska du träna? Prova ”plogging” (plocka och jogga).
 • Röker eller snusar du? Fimpa inte på marken - ha med dig en fickaskkopp.​​​​

Ett grönt förhållningssätt

På ett övergripande plan kan du göra mycket för att ditt projekt ska påverka miljön och klimatet så lite som möjligt. Här hittar du tips kring både helhet och detaljer!

Planera och genomför grönt

 • Upprätta en miljöplan eller miljöpolicy för projektet. Där kan ni till exempel ta upp effektiv energianvändning och energisparande, återvinning och hållbara underleverantörer. EU-kommissionen har information om Best environmental management practice
 • Inkludera grön hållbarhet och klimatavtryck i den inledande riskanalysen.
 • Diskutera ett klimatvänligt ekologiskt och socialt hållbart levnadssätt löpande i projektet. Utvärdera de insatser ni gjort.
 • Bli bättre på tidsplanering! Forma projektet så att ni slipper övertid och ökad energikonsumtion.
 • Kombinera gärna fler aktiviteter under samma resa, till exempel projektledningsmöten, kurser och spridningsevent. Tänk också på att begränsa antalet deltagare vid möten utomlands.
 • Kompetensutveckla projektdeltagare och andra inom organisationen och utse förändringsaktörer, klimatambassadörer och ansvariga för grön hållbarhet.
 • Förbered projektdeltagare på hur de bäst agerar klimatvänligt under utbyten.
 • Sprid ett grönt förhållningssätt samtidigt med projektresultaten.

Grönt och digitalt

 • Undvika att skicka många mejl och tunga bilagor. Använd istället hyperlänkar till gratisfunktioner som Google Drive, Google Agenda, Asana, Dropbox eller liknande.
 • Signera dokument digitalt.
 • Se till att alla projektdeltagare kan arbeta på distans.
 • Använda en grön webbvärd eller grön domän för projektets webbplats och plattformar för resultat. Även om bästa sättet ur miljösynpunkt är att presentera projektresultat digitalt, orsakar internet 3,8 procent av världens årliga koldioxidutsläpp. 
 • Reparera elektronisk utrustning som felar istället för att köpa nytt, återvinn istället för att slänga.

Virtuell mobilitet

Ett alternativ till fysiska besök, konferenser, utbyten eller andra aktiviteter utomlands är virtuell mobilitet. Fördelarna är inte bara en mindre påverkan på miljön utan även faktorer som ökad tillgänglighet och lägre kostnad. Vi har sammanställt några exempel på virtuell mobilitet och vilka fördelar de har.

Interna möten med partnerorganisationer

Att planera ett virtuellt möte med partnern tar minst lika mycket tid som att planera ett fysiskt möte, men själva genomförandet går mycket fortare. En del av arbetet är att skapa förutsättningar för interaktivitet.

Fundera över:

 1. Mötets längd (kortare möten med fler pauser är att rekommendera).
 2. Avbrott som virtuella isbrytare och vitaminpiller.
 3. Interaktivitet i chatten eller med hjälp av verktyg som Menti eller Padlet.
 4. Gemensam arbetsyta i till exempel Howspace, EPALE, eTwinning eller Teams.
 5. Teambuildingaktiviteter (många fysiska går att omvandla till digitala).

Tecknad dator, telefon och kaffekopp.

Externa konferenser eller spridningsseminarier

Här har den virtuella mobiliteten stor påverkan på tillgängligheten. En spridningskonferens där antalet deltagare är begränsat utifrån geografisk plats, lokal och kostnad blir plötsligt möjlig för många fler.

Fundera över:

 1. Tidpunkt och längd på eventet.
 2. Dramaturgi (variera tempo och struktur och håll programpunkterna korta, max 30 minuter).
 3. Inslag i form av föreläsare, paneler etcetera.
 4. Avbrott i form av isbrytare och vitaminpiller.

Virtuella möten mellan studenter - tips

 1. Variera tempot och ha täta pauser.
 2. Håll talarpunkter korta och gör avbrott för interaktivitet i chatten eller med hjälp av verktyg som Menti eller Padlet.
 3. Koppla mötet till studenternas utbildning, kurs, lärandemål, projekt och uppgifter.

Virtuell APL, VFU eller praktik

Arbetsplatsförlagt lärande, verksamhetsförlagd utbildning eller praktik kan verka omöjligt att genomföra virtuellt. Ändå signalerar redan många branscher att framtidens arbetsplats även efter pandemin kommer att vara både digital och fysisk. Det behöver utbildningsanordnare anpassa sig till. 

Fundera över:

Lärandeupplevelsen:

 • Vilken typ av digital APL är möjlig?
 • Ett eget uppdrag eller del i ett internationellt team?

Förberedelser:

 • Digitalt möte för att lära känna varandra.
 • Handledning från partnerorganisationen i att skriva Europass-CV.
 • Digital anställningsintervju med partnerorganisationen.
 • Workshop om distanslärande samt vett och etikett i landets arbetsliv.
 • Pröva digital turism!

Genomförande:

 • Tänk till kring handledning, arbetsmiljö, arbetstider och fysisk arbetsplats för eleverna.
 • Ordna med lämplig utrustning, bra uppkoppling och support online.

Certifieringar

Som ett bevis på att du som projektägare och din organisation satsar på grön hållbarhet kan ni ansöka om att bli certifierade. Det finns flera alternativ. Vi har listat några av dem.

Grön flagg

Föreningen Håll Sverige Rent driver Grön flagg, ett program som hjälper förskolor och skolor att arbeta mer strukturerat och engagerat med processer för hållbar utveckling och till sist få lov att hissa den gröna flaggan. Ett medlemskap i Grön flagg omfattar bland annat kvalitetssäkring arbetet med lärande för hållbar utveckling, hållbarhetscertifiering, fortbildning, vägledning och inspiration.

Grön flagg, Håll Sverige rents webbplats

Hållbart evenemangErasmus+ grön certifiering.png

Konsultföretaget Greentime har lanserat certifieringen "Hållbart evenemang" för alla som arrangerar större möten, konferenser och liknande och vill säkerställa sitt hållbarhetsarbete. För att bli certifierat måste evenemanget uppfylla ett antal krav och bli godkänt av en oberoende revisor. Greentime följer upp certifierade evenemang genom platsbesök. 

Hållbart evenemang, Greentime.se

ISO 14001

ISO (International Organization for Standardization) är en organisation för internationell standardisering i 164 länder inom olika områden. Standarden ISO 14001 syftar till att hjälpa bland annat organisationer som universitet och högskolor att bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Det svenska standardiseringsorganet heter SIS, Swedish Standards Institute. På deras webbplats kan du läsa mer om ISO 14001.

ISO 14001 – ledningssystem för miljö, sis.se

EMAS

EU erbjuder stöd i arbetet med miljöledning och miljöredovisning genom EMAS (Eco management and audit scheme). Syftet med EMAS är att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och i organisationer. Hos Naturvårdsverket finns en introduktion.

Om EMAS – ett system för miljöledning, Naturvårdsverkets webbplats

Grön hållbarhet i ansökan

I en ansökan till Erasmus+ ingår att presentera hur projektet planerar att arbeta med grön hållbarhet. Vi har valt ut två exempel på hur man kan tänka grönt.

Exempel A

The implementation of a project impacts the environment in a number of ways, including the greenhouse gases emitted during travel, electricity and water consumed during the events and hotel stays, paper used in brochures and handouts, materials and energy used for meals and promotional giveaways, and waste and greenhouse gas emissions associated with plastic water bottles.

 1. Prepare an environmental policy for our project and share it with all participants involved: management, suppliers, delegates, presenters and exhibitors.
 2. Host a paperless event. Eliminate or minimize the use of paper. Think about online invitations, online registration and electronic follow-up after the event. Innovations in new media and electronic technology make this easier than ever!
 3. Use recycled materials, reduce waste and recycle. Buy project supplies from recycled materials and try to avoid as much waste as possible, for example by hosting a paperless event and using real china for all food and beverages. If we can’t avoid creating waste, we will make sure on-site recycling is provided for all recyclable materials.
 4. Ban plastic water bottles. Eliminating plastic water bottles is one of the quickest and simplest ways to green our project, according to Noelle Ferdon, senior organizer at Food and Water Watch. We will serve drinking water in pitchers or at water stations, reducing your carbon footprint and the amount of waste produced.
 5. Eat Local and Organic. Another way to minimize our carbon footprint is to ask our caterer to serve organic and local food and to use reusable dishes, glasses and linens. If reusable isn’t an option, request compostable items such as utensils made out of cornstarch. Avoid boxed lunches whenever possible.
 6. Support local businesses. Investing in local produce and regional suppliers will strengthen the local economy, typically by supporting small- and medium-sized businesses. In this way, we can show that we are also benefiting the wider community in which your event is embedded.
 7. Provide sustainable travel options. Make it easy for delegates to travel between the airport, hotel and meeting venue. Provide information about local public transportation or arrange carpooling shuttles.
 8. Reduce vehicle emissions. When vehicular transportation is necessary, we will look for vehicles with lower emissions. We will choose hybrid or even electric vehicles or ones that run on natural gas, propane, methane gas or ethanol. They produce fewer emissions than petrol or diesel-fuelled vehicles.
 9. Think global, act local. We will make sure to work with as many local suppliers as possible and use as many local products as we possibly can.
 10. Spread the word. One of the most important things that it is easily forgotten is to tell everyone involved about our sustainability efforts. We will share our environmental policy and ask for our stakeholders’ ones in return.

Exempel B

The project’s “Green Practices & Sustainable Development Strategy”. Sustainable development stands for meeting the needs of present generations without jeopardizing the ability of future generations to meet their own needs – in other words, a better quality of life for everyone, now and for generations to come. It offers a vision of progress that integrates immediate and longer-term objectives, local and global action, and regards social, economic and environmental issues as inseparable and interdependent components of human progress.

Sustainable development will not be brought about by policies only: it must be taken up by society at large as a principle guiding the many choices each citizen makes every day, as well as the big political and economic decisions that have to be taken. This requires profound changes in thinking, in economic and social structures and in consumption and production patterns.

We believe that there is also a strong relationship with the 17 Global Goals laid out in Agenda 2030 and with “The Green Deal” because it will take the efforts of all actors working together in partnership to meet the urgent challenges facing the world today. The primary objective of our proposal is to meet the challenges of the “new normal” by proposing innovative virtual, blended and in-person job shadowing possibilities, with an entrepreneur for currently unemployed potential entrepreneurs aged 50+, and maximise the benefits.

However, the proposal activities need to be viewed in a wider, global context where the need to adapt activities to facilitate sustainable development and protect the environment are of overriding importance to us all. To achieve this goal, the partners have decided to adopt a clear strategy for sustainable development. What follows are the concrete measures that partners will implement to this effect:

 • Prioritise environmentally friendly travel to transnational project meetings.
 • Electronic communication between partners.
 • Limit communication to the most efficient and effective channel.
 • Avoid multiplication of channels to achieve the same objectives and/or results.
 • Electronic versions of proposal documents.
 • Electronic version s of proposal outputs.
 • Printing limited to the bare minimum required to achieve our objectives.
 • Back-to-back printing.
 • Use of recycled paper.
 • Selective sorting of waste for recycling.
 • Working methods – online, sharing all documents electronically via Dropbox.

All partners are committed to achieving our environmental objectives and in the implementation of this strategy during the lifespan of the proposal and beyond. Successfully achieving our objectives in this proposal and dealing with change in today’s volatile and complex global business landscape is more important than ever. While the coronavirus pandemic has reshuffled global priorities, we cannot stave off our efforts to fight the climate crisis.

Välj ett grönt tema

Ännu ett sätt att arbeta med hållbarhet är att välja ett grönt tema för projektet. Det kan till exempel handla om klimatet, om vatten eller om vegetarisk mat. Några som valt ett grönt tema är projektet VETree som tagit fram ett utbildningsmaterial om skötsel av gamla och skyddsvärda träd på sex språk.

Intervju med ekologen och naturvårdskonsulten Vikki Bengtsson: VETree bevarar träd för framtiden

Senast uppdaterad: 6 maj 2024