En tre-dagars-fortbildning för skolledare där du får inspiration, exempel och metoder för hur du och din arbetsgrupp kan arbeta med internationalisering och utveckla era kontakter med omvärlden. (Endast reservplatser).

Utbildningen är just nu fullbokad, men du kan anmäla dig som reserv.

Målgrupp för utbildningen är skolledare i förskola, grundskola och gymnasieskola, ledningsgrupp och lärare med ansvar för internationaliseringsarbete. Även du som har ett övergripande ansvar för arbete med internationalisering, exempelvis på huvudmannanivå, kan delta.

Utbildning omfattar en fysisk lunch-till-lunchträff och en uppföljande digital halvdag.

Arrangör

Universitets- och högskolerådet (UHR) och Skolverket