UHR arrangerar, tillsammans med Arbetsförmedlingen och Skolverket, en internationell konferens för vägledare under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Syftet med konferensen är att erbjuda en viktig och aktuell mötesarena där deltagarna kan utbyta erfarenheter, ta del av goda exempel och verka för ett ökat samarbete såväl nationellt som internationellt.

Arrangör

UHR, Arbetsförmedlingen och Skolverket.

Kontaktperson

Nina Ahlroos
guidanceconference@uhr.se