Behörighetsprovet ges vid Göteborgs universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Mittuniversitetet (Sundsvall) och vid Stockholms universitet.

Läs mer om provet och hur du anmäler dig på

Studera.nu/behorighetsprovet

Anmälan öppnar 23 augusti.