Totalt 181 854 sökande har antagits till högskoleutbildningar våren 2023,
en minskning med 1 361 personer eller 0,7 procent jämfört med våren 2022. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande med 10 071 personer eller fyra procent jämfört med i fjol.

Tre gymnasister på rast står i en skolkorridor. Foto: Eva Dalin Foto: Eva Dalin

Vid andra urvalet till vårterminen 2023 har 38 universitet och högskolor antagit 181 854 sökande, jämfört med 183 215 sökande vid andra urvalet våren 2022.
Totalt 239 970 av de sökande var behöriga, jämfört med 250 041 förra året.

Även om det totala antalet antagna minskar våren 2023 jämfört med förra året så tar 21 av 38 universitet och högskolor in fler studenter jämfört med förra våren:

Universitet/ högskola Antagna i andra urvalet VT 2023 Antagna i andra urvalet VT 2022 Förändring i procent
Konstfack 53 29 82,8 %
Försvarshögskolan i Stockholm 237 139 70,5 %
Kungl. Tekniska högskolan 1 991 1 389 43,3 %
Jönköping University 2 404 1 856 29,5 %
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 208 162 28,4 %
Enskilda Högskolan Stockholm 192 155 23,9 %
Högskolan i Halmstad 3 683 2 989 23,2 %
Malmö universitet 5 791 4 838 19,7 %
Röda korsets högskola 193 165 17,0 %
Gymnastik- och idrottshögskolan 184 161 14,3 %
Marie Cederschiöld högskola 192 168 14,3 %
Mälardalens universitet 9 128 8 217 11,1 %
Blekinge tekniska högskola 1 543 1 391 10,9 %
Högskolan i Gävle 9 280 8 640 7,4 %
Högskolan Väst 2 143 2 011 6,6 %
Södertörns högskola 3 535 3 318 6,5 %
Newmaninstitutet 181 172 5,2 %
Linköpings universitet 5 747 5 535 3,8 %
Högskolan Dalarna 9 884 9 566 3,3 %
Stockholms universitet 22 261 21 997 1,2 %
Göteborgs universitet 14 580 14 548 0,2 %s

Kontakt


Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se