Totalt 189 332 sökande har antagits till högskoleutbildningar i det andra urvalet för vårterminen 2024, en ökning med 7 478 personer eller drygt fyra procent jämfört med våren 2023. Samtidigt ökar antalet behöriga sökande med över fyra procent eller 10 112 personer jämfört med i våras.

Tre studenter i vinterkläder står framför trappan till ett universitet Foto: Eva Dalin

Vid andra urvalet till vårterminen 2024 har 38 universitet och högskolor antagit 189 332 sökande, jämfört med 181 854 sökande vid andra urvalet våren 2023. Totalt 250 082 av de sökande var behöriga, jämfört med 239 970 förra året.

Antalet utbildningar ökar marginellt jämfört med våren 2023, från 15 731 till 15 799 vårterminen 2024 (+0,4 procent).

Totalt 28 av 38 universitet och högskolor tar in fler studenter våren 2024 jämfört med förra våren:

Universitet/högskola

Antagna i andra urvalet VT 2024

Antagna i andra urvalet VT 2023

Förändring
i procent

Johannelunds teologiska högskola

27

14

92,9 %

Högskolan Väst

3 651

2 143

70,4 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

286

184

55,4 %

Högskolan i Borås

5 307

3 605

47,2 %

Marie Cederschiöld högskola

265

192

38,0 %

Newmaninstitutet

246

181

35,9 %

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

281

208

35,1 %

Försvarshögskolan Stockholm

295

237

24,5 %

Linköpings universitet

7 085

5 747

23,3 %

Högskolan i Halmstad

4 536

3 683

23,2 %

Mittuniversitetet

7 677

6 485

18,4 %

Högskolan i Gävle

10 938

9 280

17,9 %

Kungl. Tekniska högskolan

2 344

1 991

17,7 %

Sophiahemmet Högskola

155

135

14,8 %

Blekinge tekniska högskola

1 770

1 543

14,7 %

Malmö universitet

6 517

5 791

12,5 %

Örebro universitet

11 761

10 589

11,1 %

Lunds universitet

14 849

13 780

7,8 %

Chalmers tekniska högskola

234

219

6,8 %

Umeå universitet

23 593

22 283

5,9 %

Mälardalens universitet

9 664

9 128

5,9 %

Konstfack

56

53

5,7 %

Linnéuniversitetet

20 023

19 409

3,2 %

Stockholms konstnärliga högskola

175

170

2,9 %

Göteborgs universitet

14 970

14 580

2,7 %

Uppsala universitet

23 836

23 397

1,9 %

Jönköping University

2 438

2 404

1,4 %

Sveriges lantbruksuniversitet

4 432

4 391

0,9 %

Kontakt 

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se