Nu har ansökningsomgången för Erasmus+ 2024 öppnat. EU:s samarbets- och utbytesprogram Erasmus+ ger organisationer inom hela utbildningsområdet möjlighet att söka bidrag för utbyten, nätverkssamarbeten och andra projekt som syftar till ny kunskap och kompetensutveckling.

Erasmus+ är indelat i två programområden, mobilitet och partnerskap, och ansökningsomgången innefattar bägge delarna. 

Erasmus+ mobilitet

Delprogrammet Erasmus+ mobilitet korttidsprojekt riktar sig till organisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande som ansöker för första gången eller som planerar ett mindre antal aktiviteter.

– Som lärare kan du exempelvis prova på att undervisa i ett annat land, gå en kurs eller jobbskugga säger Daniel Edquist, programdirektör i Sverige för Erasmus+. Eleverna kan delta i ett klassutbyte eller praktisera i ett av de länder som är med i Erasmus+. En nyhet i programmet för 2024 är gruppmobilitet för deltagare inom grundläggande yrkesutbildning.

Inom Erasmus+ mobilitet högre utbildning införs resestipendier och resdagar för studenter som nyhet, vilket innebär högre totala Erasmus+ stipendier för studenter. Detta för att kompensera för ökade kostnader samt uppmuntra användandet av hållbara färdmedel.

Erasmus+ partnerskap

Erasmus+ småskaliga partnerskap riktar sig till organisationer inom förskola, skola, yrkesutbildning eller vuxnas lärande och särskilt dem som är nya inom Erasmus+ eller har mindre erfarenhet av programmet. Nytt för i år är att man endast får söka om ett småskaligt partnerskap per ansökningsdeadline.

Samarbetspartnerskapen är tänkta att främja nätverkande och utveckling av innovativa metoder och aktiviteter mellan länder. Organisationer verksamma inom områdena förskola, skola, yrkesutbildning, vuxnas lärande och högre utbildning kan söka. För 2024 års utlysning måste organisationen som söker projektmedel ha varit etablerad i minst två år.

Nytt för både småskaliga partnerskap och småskaliga partnerskap är att man från och med 2024 får man söka om max 10 projekt totalt som koordinator och partner.

Fokus på digitalisering, inkludering, hållbarhet och aktivt medborgarskap

De fyra huvudsakliga prioriteringarna för programperioden 2021 - 2027 fortsätter att gälla under programåret 2024.

– Vi uppmuntrar projekt inom dessa teman, men självklart går det bra att söka bidrag för projekt även med annat fokus, säger Daniel Edquist. Dessutom ser vi gärna att fler nya organisationer inom yrkesutbildning och vuxnas formella och icke-formella lärande ansöker inom Erasmus+ mobilitet. Erasmus+ erbjuder mängder av möjligheter för både elever, studerande och personal. Vi önskar att så många som möjligt får ta del av programmet i någon form under kommande år. 

Aktuella ansökningsperioder

Ansökan inom Erasmus+ mobilitet börjar öppna från och med den 29 november 2023 och stänger den 20 februari 2024. Ansökan inom Erasmus+ småskaliga partnerskap och samarbetspartnerskap öppnar i december 2023 och stänger den 5 mars 2024.

Mer information om programdelarna och hur du ansöker hittar du under Driv projekt.

Ta del av Erasmus+ programguide 2024 (version 1)