De senaste PISA-resultaten visar en nedgång i svenska elevers kunskaper i matematik. I naturvetenskap presterar svenska 15-åringar på samma nivå som i föregående mätning 2018. Resultaten väcker flera frågor. Ger mer undervisningstid bättre resultat, är det viktigt med nationella prov och behöver lärare mer kompetensutveckling?

Matematikundervisning vid whiteboard Foto: Eva Dalin

Nu har UHR gjort en nordisk sammanställning av en Eurydikerapport från 2022 som visar hur förutsättningarna för undervisning i STEM-ämnena (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ser ut i Europa.

Enligt sammanställningen får svenska elever i grundskolan näst mest undervisningstid i matematik i Norden, medan Danmark tar förstaplatsen. Däremot har svenska skolor färre lektionstimmar i naturvetenskapliga ämnen jämfört med alla övriga nordiska länder. Finländska elever presterar signifikant bättre än Sverige i dessa ämnen.

I Sverige och Danmark skriver elever i grundskolan nationella prov i samtliga STEM-ämnen. Finland har inga obligatoriska nationella prov. Matematik- och naturvetenskapslärare har ett stort behov av kompetensutveckling och möjlighet till kompetensutveckling finns genom program som Nordplus junior. Men skolorna i de nordiska länderna utnyttjar inte möjligheterna fullt ut.

STEM-strategi för att klara utmaningar

– Nästa fokusområde inom Nordplusprogrammet kommer att handla om ett konkurrenskraftigt Norden, där STEM spelar en viktig roll. Projekt inom Nordplus ger lärare möjlighet att utbyta erfarenheter som stärker lärarprofessionen och undervisningen, till exempel inom STEM. År 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet och det övergripande temat för utbildning och forskning är STEM, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus junior.

Regeringen ska börja ta fram en STEM-strategi. Kompetenser behövs för att klara av dagens och morgondagens samhällsutmaningar: den gröna omställningen, energiförsörjningen, bostadsbyggandet, digitaliseringen, kompetensbristen, transporterna och välfärden.

Läs mer om STEM i Norden

Mer information

Kontakta utredarna Jenny Lindström eller Madelen Charysczak, enheten för analys och uppföljning av internationella frågor.

E-post: madelen.charysczak@uhr.se,  jenny.lindstrom@uhr.se
Telefon: 010-470 03 00