Nära fem procent fler vill börja läsa på högskolan jämfört med i våras och både antalet behöriga sökande och antalet antagna ökar med fyra procent. Att intresset för högskolestudier håller i sig beror på att många upplever den rådande ekonomiska situationen som osäker.

Tre studenter fikar på gården framför universitetet. Foto: Eva Dalin

Totalt 270 750 personer sökte till vårens högskoleutbildningar jämfört med 259 031 våren 2023, en ökning med 4,5 procent eller 11 719 personer.

Fler män till grundlärarutbildningen

Även om det ännu är fler kvinnor än män bland behöriga sökande och antagna till högskoleutbildningar så finns det tecken på att trenden börjar vända.

– Bland lärarutbildningarna finns exempel på en jämnare könsfördelning, säger Jasmine Sparr, utredare vid UHR. Dels ökar andelen män bland sökande och antagna till grundlärarutbildningar, dels står nu männen för 48 procent av de antagna till inriktningen mot fritidshem jämfört med 39 procent våren 2023.

Se rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2024 – statistik i samband med första urvalet

Kontakt

Utredare
Jasmine Sparr
010-470 05 43

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se