Sedan 2018 verkar Sveriges regering för att få fler svenskar att söka sig till en EU-karriär. Men antalet svenskar i EU:s tjänst minskar stadigt och snart kan relativt stora pensionsavgångar öka obalansen. En ny nationell handlingsplan ska locka fler svenskar till EU:s förvaltning.

Eino Örnfeldt, generaldirektör för Universitets- och högskolerådet, står framför världskarta Foto: Eva Dalin

Vid ett webbsänt seminarium i Europahuset i Stockholm den 5 september diskuterar EU-minister Jessika Roswall och Gertrud Ingestad, generaldirektör för EU-kommissionens generaldirektorat för personal- och säkerhetsfrågor, vad som behövs för att stärka den svenska närvaron och kompetensförsörjningen i EU:s institutioner.

UHR:s generaldirektör Eino Örnfeldt deltar i den avslutande paneldiskussionen som modereras av Annika Wäppling Korzinek, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Anmälan till seminariet sker på webbsidan "Fler svenskar i EU:s institutioner: hur når vi dit?"