Totalt 43 502 personer har antagits till årets sommarkurser vid universitet och högskolor – tio procent fler jämfört med sommaren 2022. Årets notering för antagna till sommarkurser är den näst högsta, bara pandemiåret 2021 hade fler antagna, 45 172.

En grupp studenter står i en lövskog under en biologilektion Nu har antagningsbeskeden gått ut till alla som anmält sig till sommarkurserna 2023. Foto: Scandinav bildbyrå/Johnér
Antalet behöriga sökande vid första urvalet till årets sommarkurser är 62 913 – en ökning med nästan sex procent jämfört med förra året. Samtidigt ökar antalet utbildningar i sommar med knappt fyra procent, från 690 till 715 kurser och program.

Lärosäten med ökad antagning till sommarkurser 

Kungl. Tekniska högskolan har den största ökningen av antalet antagna i relativa tal – plus 499 procent jämfört med ST 2022, medan Linnéuniversitetet har den största ökningen i faktiska tal med 2 091 fler antagna, från 9 712 ifjol till 11 803 nu i sommar.

 

Universitet/ högskola

Antagna 2023

Antagna 2022

Ökning i antal

Ökning i procent

Kungl. Tekniska högskolan

1 437

240

1 197

498,8 %

Högskolan Dalarna

582

298

284

95,3 %

Blekinge tekniska högskola

1 135

692

443

64,0 %

Högskolan i Borås

3 273

2 338

935

40,0 %

Högskolan i Gävle

2 052

1 487

565

38,0 %

Södertörns högskola

234

173

61

35,3 %

Mittuniversitetet

8 556

6 616

1 940

29,3 %

Umeå universitet

2 903

2 253

650

28,9 %

Karlstads universitet

524

415

109

26,3 %

Linnéuniversitetet

11 803

9 712

2 091

21,5 %

Chalmers tekniska högskola

1 607

1 340

267

19,9 %

Jönköping University

203

171

32

18,7 %

Högskolan Väst

541

467

74

15,8 %

Linköpings universitet

4 655

4 038

617

15,3 %

Uppsala universitet

5 007

4 704

303

6,4 %

Lunds universitet

4 807

4 695

112

2,4 %

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se