Drygt 8 000 fler har sökt höstens internationella masterutbildningar jämfört med hösten 2022, en ökning med knappt tio procent. Även höstens internationella kurser och program på grundnivå får fler sökande jämfört med förra året – nära 1 900 fler har anmält sig, en ökning på elva procent jämfört med förra året.

Två internationella studenter pratar med varandra utanför högskolans bibliotek. Foto: www.scandinav.se/Astrakan Images Foto: www.scandinav.se/Astrakan Images

Totalt 30 av 31 universitet och högskolor som erbjuder internationella masterutbildningar höstterminen 2023 har fått fler sökande jämfört med höstterminen 2022:

Universitet/ högskola
Sökande Master HT 2023
Sökande Master HT 2022
Förändring i antal
Förändring i procent
Enskilda Högskolan Stockholm 378 246 132 53,7 %
Mitt-universitetet 1 754 1 284 470 36,6 %
Luleå tekniska universitet 4 036 3 142 894 28,5 %
Södertörns högskola 2 935 2 293 642 28,0 %
Konstfack 588 486 102
21,0 %
Umeå universitet 10 092 8 360 1 732 20,7 %
Högskolan Väst 4 468 3 705 763 20,6 %
Högskolan i Gävle 2 087 1 759 328 18,6 %
Högskolan i Skövde 2 979
2 529
450 17,8 %
Uppsala universitet 23 154 19 933 3 221 16,2 %
Göteborgs universitet 16 477 14 231 2 246 15,8 %
Örebro universitet 2 257 1 966 291 14,8 %
Högskolan Dalarna 2 480 2 176 304 14,0 %
Sveriges Lantbruks-universitet 4 044 3 639 405 11,1 %
Försvarshög-skolan Stockholm 994 900 94 10,4 %
Stockholms universitet 17 390 15 807 1 583 10,0 %
Lunds universitet 28 682 26 132 2 550 9,8 %
Mälardalens universitet 1 915 1 747
168
9,6 %
Högskolan Kristianstad 1 300 1 186 114 9,6 %
Blekinge tekniska högskola 2 846 2 638 208
7,9 %
Malmö universitet 5 782 5 360 422
7,9 %
Linköpings universitet 8 750 8 119 631 7,8 %
Jönköping University 5 196 4 824 372 7,7 %
Högskolan i Halmstad 2 986 2 798 188 6,7 %
Chalmers tekniska högskola 10 774 10 170 604 5,9 %
Karolinska institutet 4 324 4 113 211
5,1 %
Kungl. Tekniska högskolan 17 881 17 224 657 3,8 %
Karlstads universitet 968 934 34 3,6 %
Linné-universitetet 8 975 8 689
286
3,3 %
Högskolan i Borås 899 875
24
2,7 %

(Stockholms konstnärliga högskola har 120 sökande höstterminen 2023, men deltog inte i antagningsomgången för internationella masterutbildningar höstterminen 2022.)

Sammantaget är det 8 071 fler sökande till höstens internationella masterutbildningar jämfört med hösten 2022. Antal sökande ökar från 82 398 till 90 469 (9,8 procent).

Internationella kurser och program på grundnivå

Totalt 18 av 24 universitet och högskolor har fått fler sökande till sina internationella kurser och program på grundnivå höstterminen 2023 jämfört med höstterminen 2022:

Göteborgs universitet​

Universitet/ högskola Sökande IK HT 2023 Sökande IK HT 2022 Förändring i antal Förändring i procent
Göteborgs universitet 4 157 2 292 1 865 81,4 %
Högskolan i Halmstad 367 262 105 40,1 %
Mälardalens universitet 1 627 1 243 384 30,9 %
Luleå tekniska universitet 1 681 1 295 386 29,8 %
Konstfack 125 98 27 27,6 %
Handelshög-skolan i Stockholm 1 647 1 309 338 25,8 %
Jönköping University 2 154 1 723 431 25,0 %
Umeå universitet 2 822 2 316 506 21,8 %
Högskolan Kristianstad 1 698 1 403 295 21,0 %
Kungl. Tekniska högskolan 1 740 1 442 298 20,7 %
Stockholms universitet 3 188 2 673 515 19,3 %
Uppsala universitet 1 963 1 694 269 15,9 %
Lunds universitet 6 715 5 947 768 12,9 %
Högskolan i Skövde 833 788 45 5,7 %
Malmö universitet 1 734 1 659 75 4,5 %
Högskolan Väst 492 478 14 2,9 %
Karolinska institutet 1 231 1 198 33 2,8 %
Sveriges Lantbruks-universitet 217 213 4 1,9 %

Totalt är det 1 861 fler sökande till höstens internationella kurser och program på grundnivå jämfört med hösten 2021. Antalet sökande ökar från 16 842 till 18 703 (11 procent).

Antagningsbesked i mars och april

Nästa steg i antagningsprocessen är urvalet – sökande till internationella masterprogram får veta om de blivit antagna torsdagen den 30 mars. De som anmält sig till internationella kurser och program på grundnivå får sina antagningsbesked onsdagen den 5 april.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se